2013. június 24., hétfő 22:45

Dopping törvény 2013. 07. 01.

Írta: 
Értékelés:
(0 szavazat)
Mindig is sokan sokat foglalkoztak ezzel a témával, részben jogosan, részben nem.
Mit értek ez alatt?
Legtöbben akik ezzel foglalkoztak, nem a dopping miatt aggódtak, hiszen azt sem tudták legtöbben mi az, hanem ez a téma mindig jól jött valami szenzáció keltő újságírónak, aki egy ilyen cikkel akarta olvasottságát és ismertségét növelni.
Most azonban 2013. 07. 01. –től érvénybe lép az új dopping törvény, ami az egyik legszigorúbb lesz egész Európában.
A törvényt lehet nem szeretni, de attól az még törvény marad, és a törvény nem tudása nem mentesít a betartása alól.
Tehát aki érintett ebben a témában, olvassa el figyelmesen, és gondolkozzon el rajta alaposan.
Íme, a törvény:
185. § (1) Aki sportteljesítmény fokozása céljából tiltott teljesítményfokozó szert

a) előállít,

b) kínál, átad, forgalomba hoz,

c) orvosi vényen vagy állatorvosi vényen rendel,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el.

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a bűncselekmény folytán tizennyolcadik életévét be nem töltött személy jut tiltott teljesítményfokozó szerhez,

b) a tizennyolcadik életévét betöltött személy az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával követi el.

(4) Aki az (1)-(3) bekezdésben meghatározott teljesítményfokozó szerrel visszaélésre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt tiltott teljesítményfokozó szer használatára rábír, vagy ilyen személynek a tiltott teljesítményfokozó szer használatához segítséget nyújt, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(6) E § alkalmazásában tiltott teljesítményfokozó szer: minden olyan szer, amely hatóanyagára tekintettel az anabolikus szerek, peptid hormonok, növekedési faktorok és rokonvegyületeik, hormon antagonisták és modulátorok közé tartozik, és nevesítve szerepel a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet I. számú mellékletében.

Egészségügyi termék hamisítása

186. § (1) Aki

a) egészségügyi terméket meghamisít, vagy hamis egészségügyi terméket készít,

b) hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi terméket kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,

c) hamis vagy meghamisított egészségügyi terméket az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, vagy indokolatlan mennyiségben megszerez, tart,

d) Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi terméket indokolatlan mennyiségben megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít,

e) egészségügyi termékhez kapcsolódó eredeti dokumentumot kereskedelmi céllal rendeltetésétől eltérően felhasznál,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott esetekben

a) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást,

b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált

okoz.

(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt

a) egészségügyi dolgozóként,

b) gyártásra, nagykereskedelemre, közvetlen lakossági ellátás végzésére engedéllyel rendelkező szervezet alkalmazottjaként, vagy

c) bűnszövetségben

követi el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) A (3) bekezdés szerint büntetendő, ha a hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi termék a felhasználók számára széles körben válik hozzáférhetővé.

(5) E § alkalmazásában

a) egészségügyi termék: a gyógyszer, az állatgyógyászati készítmény, az orvostechnikai eszköz, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz és a vizsgálati készítmény;

b) indokolatlan mennyiség alatt olyan mennyiséget kell érteni, amelyről megállapítható, hogy nem valamely meghatározott személy személyes szükségleteinek kielégítését célozza;

c) Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi termék alatt érteni kell a megfelelőség értékelési eljárás lefolytatása nélkül forgalomba hozott orvostechnikai eszközt is, továbbá azt a terméket is, amelyben gyógyszerhatóanyagot az adott termék összetételére vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével használnak fel. Engedélyezett egészségügyi terméknek kell tekinteni azt a magyarországi forgalombahozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszert is, amelyre nézve olyan az (1) bekezdés b) vagy d) pontjában meghatározott magatartást fejtenek ki, amely jogszabályban előírt hatósági engedély birtokában vagy bejelentést követően jogszerűen végezhető.
Tehát szerintem a szöveg nagyon egyértelmű.
Egyes internetes becslések szerint Magyarországon 300 000 ember használt már valamilyen tiltott teljesítmény fokozó szert.
Egészen elképesztő szám. Mondhatnám ijesztő.
Ha ez a helyzet nem fajul idáig, egészen bizonyos, nem hoztak volna ennyire szigorú törvényt.
Sajnos egyesek ezeket a készítményeket megélhetésszerűen árulták, és terjesztették.
Várható volt, hogy ez a helyzet sokáig nem tartható.
Átlépett egy olyan határt, amire ez a törvény lett a válasz.
Ha a dopping, csak néhány élsportolót érintene, és azt is csak gyaníthatóan, az egész kérdés nem merül fel ilyen húsba vágóan.
Akik ebből megélhetést akartak, most elkezdhetik kóstolgatni, amit főztek.
Persze nincsenek illúzióim, aki soha nem dolgozott, alkalmazkodás képtelen, nem fog máshoz kezdeni, inkább kockáztat.
De akkor viszont ne várja el, hogy sajnálják, mert a villámcsapás nem a derült égből jött, nagyon jól tudja, mit vállal, ha nem hajlandó váltani.
Vida Zoltán
Megjelent: 7819 alkalommal